Prosimy pobrać, wypełnić i wysłać kartę kolonijną na adres biuro@championteam.pl lub przekazać oryginał w recepcji Champion Team w Galerii Magnolia Park; w siedzibie Chillout w Przemyślu, w siedzibie Vibez & Coma w Nowej Rudzie, w siedzibie Klubu Takt w Legnicy lub przekazać przez Instruktorów prowadzących zajęcia. Bez wypełnionej Karty Kolonijnej dziecko nie może być uczestnikiem  Kolonii, Obozu