Kolonia i Obóz Champion Team obsługuje Uczniowski Klub "DANCE ACADEMY"  i pod taka nazwą został 6.06.2017 roku zgłoszony do Kuratorium.

Dnia 23.06.2017 został zatwierdzony przez Kuratorium pod numerem zgłoszenia 7757

przed wypoczynkiem w tym miejscu pojawi się dokument odbioru budynków przez straż pożarną.

przed wypoczynkiem w tym miejscu pojawi się numer dodatkowego ubezpieczenia każdego uczestnika wypoczynku - koło 7 lipca

NW - na kwotę 10 000
koszty leczenia - 500 zł
OC KADRY NA KWOTĘ 200 000 ZŁ