- uwalnia endorfiny, zwane hormonami szczęścia,

- pozwala odreagować stres, frustrację,
- obniża skłonność do depresji,
- pozwala zinterpretować drzemiące w środku emocje,
- stanowi doskonałą organizację czasu wolnego,
- jest metodą na psychiczne oderwanie się od codziennych problemów,
- zapobiega szkodliwym skutkom chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość,   nerwica, depresja, choroby serca i układu krążenia,
- wyrabia poczucie rytmu i koordynację, kształtuje zwinność, skoczność i   wytrzymałość,

- muzyka znacznie uatrakcyjnia zajęcia taneczne, sprawiając że stają się one bardziej przyjemne. Równocześnie za sprawą muzyki wyzwolone w trakcie tańca emocje w znacznym stopniu niwelują uczucie fizycznego zmęczenia a wręcz potrafią wskrzesić dodatkowe pokłady energii,

- idealna okazja do spotkań towarzyskich,
- wyrażanie swoich emocji poprzez taniec stanowi doskonały środek kształcenia  osobowości i umiejętności nawiązywania pozytywnych więzi międzyludzkich,

- rozwija równowagę i koordynację ruchów, wzmacnia układ mięśniowy,
- dzieciom i młodzieży daje poczucie przynalezności społecznej, kształtuje  osobowość i stanowi okazję do rozwijania fantastycznej pasji.